هفته بسیج

یاد بود هفته بسیج در سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران به صورت روزشمار در سطح کانون…

کارگروه آب

در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و…

ساخت مسکن محرومین

انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در منطقه ی چهار دنگه روستای ولویه و قلعه سر.

عمران روستا

اجرای طرح عمران روستا در روستاهای خرمنه - طلاجو - سینوا، بخش لاشک شهرستان چالوس.

طرح هادی روستایی

کارگروه تخصصی مدیریت شهری سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران اقدام به اجرای طرح هادی روستایی…

عمران روستا

انجمن خیر مهندسین خیر عمران و معماری شهرستان بهشهر در راستای اجرای طرح عمران روستا به اجرا در آورده…

طرح عمران روستا

هماهنگی جلسه بین گروه انجمن خیر عمران و معماری شهرستان ساری با حضور مدیر کانون ناحیه و معتمدین محلی…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در شهرستان قائم شهر روستای جورجاده پروژه عمرانی روستا به اجرا در…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در روستای آزاد مون محمودآباد اجرا گردید

جلسه تخصصی کارگروه آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور نماینده مردم شریف استان مازندران…

طرح عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا جلسه هماهنگی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری ساری با رییس مجمع…

نشست فعالین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندرا

نشست فعالین بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور مدیران کانونها و روسای سازمانهای…

اجرای طرح عمران روستا

احداث استخر به روش ژيوممبران توسط گروه جهادی شهید علیرضا نوری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری…

توزیع کمک مومنانه

سازمان بسیج عمران و معماری شهرستان چالوس در راستای کمک مومنانه و در مرحله سوم همزمان با ایام عید…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری استان مازندران با همکاری مجمع…

توزیع کمک مومنانه

سازمان بسیج عمران و معماری نکا اقدام به تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی برای افراد بی بضاعت و…

کمک مومنانه

در راستای کمک مومنانه ، تهیه بسته معیشتی برای افراد بی بضاعت و فقیر در راستای حمایت از این اقشار در…

طرح عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا جلسه ای بین دکتر امینی رییس مجمع خیرین محرومیت زدایی و مهندس امامی…

طرح عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا جلسه پشتیبانی از گروههای جهادی رییس سازمان بسیج مهندسین عمران…

تهیه غذای گرم

سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران با همکاری کانون ناحیه ساری اقدام به تهیه و پخت 600 پرس…

توزیع کمک مومنانه

با توجه به اوضاع و شرایط موجود در جامعه و بیماری کرونا ، اوضاع بد اقتصادی مردم در گذران زندگی…

اقلام بهداشتی

توزیع پکیج بهداشتی بین کسبه و صنوف و بازاریان و مردم در تمامی شهرستانهای استان مازندران توسط سازمان…

اجرای کمک مومنانه در ایام رمضان

سازمان عمران و معماری استان مازندران با همکاری کانون مهندسی عمران و معماری شهرستان ساری اقدام به…

هفته بسیج

یاد بود هفته بسیج در سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران به صورت روزشمار در سطح کانون…

کارگروه آب

در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و…

ساخت مسکن محرومین

انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در منطقه ی چهار دنگه روستای ولویه و قلعه سر.

عمران روستا

اجرای طرح عمران روستا در روستاهای خرمنه - طلاجو - سینوا، بخش لاشک شهرستان چالوس.

طرح هادی روستایی

کارگروه تخصصی مدیریت شهری سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران اقدام به اجرای طرح هادی روستایی…

عمران روستا

انجمن خیر مهندسین خیر عمران و معماری شهرستان بهشهر در راستای اجرای طرح عمران روستا به اجرا در آورده…

طرح عمران روستا

هماهنگی جلسه بین گروه انجمن خیر عمران و معماری شهرستان ساری با حضور مدیر کانون ناحیه و معتمدین محلی…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در شهرستان قائم شهر روستای جورجاده پروژه عمرانی روستا به اجرا در…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در روستای آزاد مون محمودآباد اجرا گردید

جلسه تخصصی کارگروه آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور نماینده مردم شریف استان مازندران…

طرح عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا جلسه هماهنگی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری ساری با رییس مجمع…

نشست فعالین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندرا

نشست فعالین بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور مدیران کانونها و روسای سازمانهای…

هفته بسیج

یاد بود هفته بسیج در سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران به صورت روزشمار در سطح کانون…

کارگروه آب

در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و…

ساخت مسکن محرومین

انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در منطقه ی چهار دنگه روستای ولویه و قلعه سر.

عمران روستا

اجرای طرح عمران روستا در روستاهای خرمنه - طلاجو - سینوا، بخش لاشک شهرستان چالوس.

طرح هادی روستایی

کارگروه تخصصی مدیریت شهری سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران اقدام به اجرای طرح هادی روستایی…

عمران روستا

انجمن خیر مهندسین خیر عمران و معماری شهرستان بهشهر در راستای اجرای طرح عمران روستا به اجرا در آورده…

طرح عمران روستا

هماهنگی جلسه بین گروه انجمن خیر عمران و معماری شهرستان ساری با حضور مدیر کانون ناحیه و معتمدین محلی…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در شهرستان قائم شهر روستای جورجاده پروژه عمرانی روستا به اجرا در…

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در روستای آزاد مون محمودآباد اجرا گردید

جلسه تخصصی کارگروه آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور نماینده مردم شریف استان مازندران…

طرح عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا جلسه هماهنگی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری ساری با رییس مجمع…

نشست فعالین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندرا

نشست فعالین بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور مدیران کانونها و روسای سازمانهای…

گالری فیلم