آرشیو خبر
کارگروه آب

در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و معماری با همراهی استان مازندران و استان سمنان و شرکت مشاور طرح برگزار گردید.

ساخت مسکن محرومین

انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در منطقه ی چهار دنگه روستای ولویه و قلعه سر.

عمران روستا

اجرای طرح عمران روستا در روستاهای خرمنه - طلاجو - سینوا، بخش لاشک شهرستان چالوس.

طرح هادی روستایی

کارگروه تخصصی مدیریت شهری سازمان بسیج عمران و معماری استان مازندران اقدام به اجرای طرح هادی روستایی در نقاط محروم کشور نموده است .

عمران روستا

انجمن خیر مهندسین خیر عمران و معماری شهرستان بهشهر در راستای اجرای طرح عمران روستا به اجرا در آورده است .

طرح عمران روستا

هماهنگی جلسه بین گروه انجمن خیر عمران و معماری شهرستان ساری با حضور مدیر کانون ناحیه و معتمدین محلی و شورا و دهیار برای اجرای طرح عمران روستا و شناسایی مسایل و مشکلات روستای کردخیل بخش دودانگه ساری برگزار گردید .

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در شهرستان قائم شهر روستای جورجاده پروژه عمرانی روستا به اجرا در آمده است .

عمران روستا

در راستای اجرای طرح عمران روستا در روستای آزاد مون محمودآباد اجرا گردید