شناسه : 3632
شنبه, 08/10/1399 - 12:58
نویسنده : mzn.omranbasij.ir
عمران روستا

اجرای مراحل آخر کانال کشی آب بالادست به زمین های کشاورزی در منطقه ی چهار دنگه ساری.

در راستای اجرای طرح عمران روستا در منطقه ی چهار دنگه روستای ولویه و قلعه سر.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانیه سازمان بسیج عمران معماری استان مازندران: در راستای طرح عمران روستا با محوریت آبرسانی به زمین های کشاورزی در منطقه چهار دنگه ساری روستاهای ولویه و قلعه سر با همکاری و مشارکت مردمی و همکاری انجمن خیریه مهندسی عمران و معماری و قرارگاه پیشرفت و آبادانی در مراحل پایانی اجرای پروژه به مساحت 2000 متر و 1300 متر می باشیم که با اتمام این کانال کشی اراضی بالا دست به مقدار بیش از 150 هکتار به زیر کشت محصولات کشاورزی خواهد رفت.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید